Diba Tensile Architecture

Videos

ویدئو

ویدئوها گویاترین عناصر در برقراری ارتباط با مخاطبان هستند.

شرکت سازه های پارچه ای دیبا امکانی فراهم آورده است تا مخاطبان بتوانند با دنبال کردن ویدئوهای شرکت در جریان مصاحبات، سخنرانی ها، گزارشات، جوایز و همچنین معرفی و مراحل نصب برخی از پروژه ها قرار بگیرند.

+98 21 45288000
گفتگو آنلاین