Diba Tensile Architecture

آخرین مقالات

با توجه به فعالیت‌های مختلف شرکت سازه های پارچه ای دیبا در زمینه های تخصصی معماری و شهرسازی، این شرکت در طول سالیان، به تجارب متعددی  دست یافته است. در این بخش در صدد آن هستیم که دانش و تجربه خود را در قالب مقالات در اختیار دوست‌داران حیطه طراحی و معماری قرار دهیم.

+98 21 45288000
گفتگو آنلاین