Diba Tensile Arcitecure

بروشور

شرکت سازه های پارچه ای دیبا محصولات و خدمات خود را در قالب بروشورهایی با عناوین:
سازه های معماری و طراحی شهری، سازه های پارچه ای پیش مهندسی (پوش)، سازه های پارچه ای سفارشی،سایبان های باز و بسته شونده و همچنین سازه های کابلی (تاب) ارائه کرده است.
.

Top Contact +۹۸ (۰)۲۱ ۸۸۶۱۵۹۹۱-۴