تراس اردلان

تراس اردلان

ساختمانی در خیابان اردلان تهران دارای ۲ تراس شمالی و جنوبی است که با توجه به نیاز کارفرما جهت پوشش دهی تراس سایبان های باز و بسته شونده را در این محل اجرا کرده ایم.

مکان

تهران - نیاوران

تاریخ

۱۳۹۴

کارفرما

آقای هدایتی

مشاور

مهندسین مشاور زندیگان

مساحت

۶۴ مترمربع

نوع پارچه

PES-PVC-PVDF

همکار

اشتراک گذاشتن

پروژه های مشابه

Top Contact +۹۸ (۰)۲۱ ۸۸۶۱۵۹۹۱-۴