سایبان های ویلای مزگاه

Diba Tensile Arcitecure

سایبان های ویلای مزگاه

مزگاه از توابع بخش مرکزی نوشهر است که ما در سال ۱۳۹۲ در ویلای کارفرمای خوب مان آقای حیدرنسب واقع در این منطقه سایبان های با فرم زین اسبی نصب کرده ایم.

مکان

مازندران - مازندران - نوشهر

تاریخ

۱۳۹۲

کارفرما

حامد حیدرنسب

مساحت

۱۳۶ مترمربع

نوع پارچه

PES-PVC-PVDF

شرح فعالیت

طراحی، مهندسی، ساخت، نصب

اشتراک گذاشتن

469

پروژه های مشابه

Top